EasyDriving – elektrische deelauto Midwolde

EasyDriving – elektrische deelauto Midwolde

Wat is het?

EasyDriving is een lokaal opgezet elektrische deelauto platform uit Midwolde (Groningen), die de energietransitie wil stimuleren door elektrische deelauto’s te faciliteren voor bewoners van dorpen, wijken en buurten, maar ook voor (medewerkers van) bedrijven en organisaties. Bewoners en medewerkers kunnen een abonnement nemen op de service van EasyDriving zodat ze een van de elektrische deelauto’s kunnen reserveren en gebruiken aan de hand van een gebruiksvriendelijke app. Het deelauto initiatief past bij de huidige ontwikkelingen in de energietransitie. Het begrip vrijheid krijgt daarbij een andere betekenis: het betekent dat je nu zeven dagen per week, 24 uur per dag, een auto tot je beschikking kan hebben, en niet zit met de vaste zorgen als onderhoud, verzekering en belasting.

EasyDriving kenmerkt zich door het delen van een elektrische auto in besloten kring. De kring gebruikers zijn bewoners of collega’s, die elkaar kennen, of elkaar mogelijk leren kennen. Het biedt de kleinere dorpen mogelijkheden om mobiel te zijn of blijven, ondanks het beperkte Openbaar Vervoer en de beperktere voorzieningen ten opzichte van steden. Ook voor bewoners van woonwijken in steden biedt een elektrische deelauto een voordelig en duurzaam alternatief. Daarnaast resulteert de ingebruikname van een elektrische deelauto door bedrijven, organisaties of gemeenten in lagere maandelijkse lasten en tot de verduurzaming van het wagenpark.

De impact is groot: het delen van elektrische deelauto’s verlaagt de parkeerdruk, creëert ruimte voor meer groen, het draagt bij aan een beter milieu, versterkt de sociale verbinding, is sterk kostenbesparend voor de gebruikers en het biedt een uitgelezen kans voor ondernemers en particulieren om tegen redelijke kosten een bijdrage te leveren aan een duurzaam en leefbaar Noord-Nederland.

Tags:

Hoe werkt het?

Je kunt je via de website van EasyDriving aanmelden voor de service van EasyDriving. Vervolgens kun je de app downloaden en een reservering aanmaken om een van onze deelauto’s te gebruiken. Je kunt elke deelauto die tot nu toe gestationeerd zijn gebruiken.

Waarom is het circulair?

Elke 6 tot 10 auto’s met verbrandingsmotor kunnen vervangen worden door een deelauto van EasyDriving. Dat zijn vooral (tweede) auto’s die maar een paar duizend kilometer per jaar rijden en dus vaak meer dan 23 uur per dag stil staan. Door deze auto’s voor de incidentele ritten te vervangen, ontstaat er veel meer ruimte op straat, maar maakt ook dat er (veel) minder auto’s nodig zijn om in dezelfde mobiliteitsbehoefte van mensen te voorzien. Het delen van dezelfde auto met andere gezinnen en buren resulteert op termijn dus in een vermindering van auto’s die geproduceerd moeten worden, omdat er niet meer 1 voor elk gezin nodig is, maar slechts 1 voor misschien wel 10 gezinnen. Bovendien vermindert het autogebruik omdat autodelen tot bewustere keuzes ten aanzien van vervoer leidt, zodat autodelers vaker kiezen voor lopen, fietsen of het Openbaar Vervoer.

Waar kan ik het vinden?

Op verschillende locaties in de drie noordelijke provincies, zowel in steden als in (kleine) dorpen, zoals in de stad Groningen, maar ook in Harlingen, Kûbaard (Friesland), in Zijldijk en Meerstad (Groningen) en in Een (Drenthe). EasyDriving wil op zoveel mogelijke locaties met belangstelling voor de ingebruikname van een elektrische deelauto nieuwe deelauto’s stationeren. EasyDriving is dan ook constant in ontwikkeling en hoort graag van enthousiaste bewonersgroepen of buren wat voor interesse er is, zodat we mogelijk een deelauto initiatief in het desbetreffende dorp of in de (stads)wijk kunnen realiseren.

Bij welke strategie op de R-ladder past het?

Refuse/rethink/reduce

Tags:

Wil jij ook gaan delen? Met collega's, vrienden of buren?