FLOOW2

FLOOW2

Wat is het?

FLOOW2 is de deelmarktplaats oplossing voor bedrijven, organisaties en netwerken, van bouw tot en met zorg, om het gebruik van onbenutte bedrijfsmiddelen, (rest)materialen, diensten, personeel en faciliteiten te optimaliseren.

FLOOW2.com brengt via online deelplatformen bedrijven en organisaties, of vestigingen en afdelingen binnen organisaties, bij elkaar om (lokaal) onbenutte middelen en materialen te delen, ruilen, verhuren of verkopen. Met als resultaat minder verspilling, meer hergebruik, kostenbesparing, extra omzet, meer interne samenwerking en een circulaire bedrijfsvoering.

Het delen van assets is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling richting een circulaire economie, waarin samenwerking de succesfactor is, kringlopen worden gesloten en het afval van vandaag de grondstoffen van morgen zijn.

Hoe werkt dit?

We faciliteren interne/community deelplatformen voor grote organisaties met meerdere vestigingen en afdelingen, bedrijvenparken, gemeenten, marktsectoren, ziekenhuizen, zorginstellingen en overheidsinstanties. Dit stelt bedrijven of medewerkers van organisaties in staat om met andere bedrijven of collega’s vraag én aanbod van middelen, materialen, diensten, faciliteiten en personeel te delen. Hieronder vindt je een aantal voorbeelden uit de praktijk:

Parksharing.nl

Parksharing is de deelmarktplaats oplossing die FLOOW2 heeft gerealiseerd voor bedrijven gevestigd op bedrijvenparken in Nederland. Ondernemers kunnen via Parksharing op lokaal niveau onbenutte of benodigde bedrijfsmiddelen, restmaterialen, afvalstromen, diensten, personeel en faciliteiten delen, ruilen, verhuren en verkopen. Zo stimuleren we lokale samenwerking, lokale kringlopen, en vitale, duurzame toekomstbestendige bedrijvenparken.

Werflink.be

Werflink is het online deelplatform dat FLOOW2, in samenwerking met Vlaamse Confederatie Bouw, Bouwbedrijf BESIX en Vlaanderen Circulair, heeft gerealiseerd voor alle bouwbedrijven en werven in België. Zij kunnen hierop onderling bouwmaterieel, materiaaloverschotten, diensten, transport- en opslagfaciliteiten delen, om zo verspilling tegen te gaan, circulair te bouwen en kosten besparen.

Waarom is het circulair?

FLOOW2 maakt het mogelijk voor bedrijven en (zorg)organisaties om efficiënter om te gaan met en beter gebruik te maken van alle middelen en materialen die al aanwezig zin. Dit zorgt voor minder aankoop van nieuwe producten, en daarmee voor minder productie van nieuwe producten en onnodige verspilling van grondstoffen en energie. Daarnaast is het delen van allerlei zaken vaak een lokale activiteit, binnen 1 organisatie of op bijvoorbeeld 1 bedrijvenpark. Dit vermindert transportafstanden en de uitstoot van CO2.

Waar kan ik het vinden?

www.floow2.com

www.parksharing.nl

www.werflink.com

 

Terug naar de pagina 'Actueel'?