Madaster – materialenpaspoort

Madaster

Wat is het?

Het Madaster platform fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Het koppelt materiaal-identiteit aan locatie en legt dit vast in een materialenpaspoort. Een materialenpaspoort maakt inzichtelijk welke materialen in een gebouw zijn gebruikt en in welke hoeveelheden. Daarnaast bevat het informatie over de kwaliteit van de materialen, de locatie en de financiële en circulaire waarde. Hergebruik van materialen, het minimaliseren van afval en daarmee het besparen van kosten wordt eenvoudiger.

Hoe werkt dit?

Gebouweigenaren of dienstverleners in de bouw en vastgoedsector die het platform wensen te gebruiken kunnen hiervoor een account aan maken. Via een beveiligde omgeving in het Madaster Platform kunnen gebruikers materiaalpaspoorten genereren van vastgoedobjecten op basis van gebouwinformatie aangeleverd door de gebruiker zelf (BIM of Excel), gecombineerd met databronnen in het Madaster Platform. Op basis van het materialenpaspoort krijgen gebruikers inzicht in de mate van circulariteit van het gebouw en de financiële (rest)waarde van de materialen. Ook kunnen gebruikers een gebouwdossier bijhouden in Madaster.

Waarom is het circulair?

  • Het Madaster Platform draagt bij aan een circulaire bouw- en vastgoedsector door materialen in de gebouwde omgeving een identiteit te geven. Hierdoor blijven de materialen ‘in beeld’ en kunnen ze aan het einde van de gebruiksduur makkelijker worden hergebruikt.
  • Ook stimuleert het Madaster Platform circulair ontwerp door gebruikers inzicht te geven in de mate van circulariteit van het (te realiseren) gebouw.

Waar kan ik het vinden?

Via www.madaster.com kunt u meer informatie vinden en een account aanmaken.

 

 

Tags:

Nog niet uitgekeken? Klik hiernaast om terug te keren naar de circulaire producten