Delende dorpen

Delende Dorpen

Steeds meer dorpen en inwoners in Friesland zetten duurzame stappen, bijvoorbeeld door meer te delen.

Delen is goed voor het milieu.  ‘Spullen’ staan namelijk op de eerste plaats als het gaat om de milieubelasting van ons dagelijks leven. Met delen, doorgeven, repareren, hergebruiken, niet-verspillen en minder kopen van spullen en materialen valt veel milieuwinst te behalen. Daarnaast is het natuurlijk goed voor je portemonnee en levert het leuke contacten op.

We zien steeds meer deelinitiatieven in Friesland. Denk aan het delen van auto’s, van voedseltuinen, van gereedschap of dorps- of buurtfeestartikelen. Of delen van een inkoopvraag, door als wijk/straat/dorp samen voedsel in te kopen waarna ieder met zijn eigen weckpot of fles de bestelling ophaalt. Dat scheelt een hoop weggooiverpakkingen.  Repareren, ruilen of weggeven zien we ook steeds meer. Denk aan ruilen van zaden, boeken, weggeefhoeken en repaircafe’s.

In veel Friese dorpen wordt hard gewerkt aan meer duurzaamheid en zijn er al veel mooie zaken in beweging gezet. Uit een enquête van de Friese Milieu Federatie  (FMF) en Netwerk Duurzame Dorpen (NDD) eind 2018 onder Friese dorpen bleek dat dorpen behoefte hebben aan voorbeelden van succesvolle duurzame deelinitiatieven en hulp bij het opzetten van een initiatief. Hieruit is het project Delende Dorpen ontstaan. Vanuit dit project worden dorpen begeleid door de FMF en NDD en voorbeelden van deelinitiatieven gedeeld.

Het project Delende Dorpen sluit aan bij de ambities om te ontwikkelen naar circulaire economie. ‘Delen’ is een van de strategieën die kan worden ingezet om slimmer en ander om te gaan met grondstoffen.

Zowel de provincie Fryslân als de gemeenten in Fryslân maken  werk van een circulaire economie. Circulaire Economie is als speerpunt opgenomen de Friese Grondstoffenagenda (FGA) en staat hoog op de agenda. Ook consumenten/Friese burgers spelen een grote rol in de transitie naar een circulaire economie. Zo is in de FGA een project opgenomen gericht op het realiseren van voorbeelden van lokale grondstoffenagenda’s in drie dorpen. Het project Delende Dorpen betreft het lokaal sluiten van kringlopen van grondstoffen op dorpsniveau.

Daarnaast sluit het project Delende Dorpen aan bij het beleid t.a.v. het Friese Platteland, waarin vernieuwende initiatieven van onderaf worden gestimuleerd, gericht op duurzaamheid.