Drenthe Bouwt Circulair

Drenthe Bouwt Circulair

Drenthe Bouwt Circulair

We moeten overstappen naar circulaire manieren van bouwen. Grondstoffen worden schaars en de uitstoot van CO2 neemt nog steeds toe. De huidige manier van bouwen draagt hieraan bij. Inzetten op circulair bouwen biedt grote kansen voor innovatie met positieve effecten voor milieu én economie. Drentse opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers slaan daarom de handen ineen voor het realiseren van meer circulaire bouwprojecten.

In Drenthe werken we daarom samen met Bouwend Nederland en de NVBU aan de volgende ambities:

Meer praktijkprojecten

Wij willen het aantal praktijk projecten snel laten groeien. We stimuleren en ondersteunen daarom actieve en ondernemende opdrachtgevers. Bij voorkeur via een à twee concrete projecten of experimenten per gemeente.

Proeftuinen van betekenis

Circulair bouwen is meer dan het stapelen van stenen. Het vraagt om nieuwe samenwerking en kruisbestuivingen tussen meerdere sectoren. We zijn daarom uit op proeftuinen voor circulaire gebiedsontwikkeling. Daarmee geven we invulling aan de circulaire economie.

Circulair aanbesteden

Met workshops en masterclasses inspireren wij opdrachtgevers om stappen te zetten richting circulair aanbesteden. De toekomstige Drentse bouwopgave biedt hiervoor grote kansen. Zeker als opdrachtgevers vanaf het begin in coproductie met  bouwers en ontwerpers om tafel gaan.

Drentse databank

Goede voorbeelden geven we een podium. Laten we leren van elkaars ervaringen. Wij zetten daarvoor een Drentse kennisdatabank Circulair Bouwen op. Iedereen kan hiervan gratis en vrijblijvend gebruik maken.

Koppeling praktijk en onderwijs

Circulair bouwen betekent nieuwe diensten, producten en technieken. Dit vraagt nieuwe passende kennis en vaardigheden; vakmanschap voor een betere wereld. Drenthe Bouwt Circulair verbindt de nieuwe praktijk met onderwijsontwikkeling voor mbo, hbo en wo. Het innovatielab NICE is hiervoor het platform.

Regionale grondstoffenbank

Het Drentse ‘aanbod’ van bestaande gebouwen, materialen en producten moet in kaart worden gebracht. Dit geeft een beeld van de aanwezige bouwgrondstoffen voor hoogwaardig hergebruik. Wij nodigen gemeenten uit actief met ons mee te doen aan de Urban Mine NNL. Een Noord- Nederlandse schatkist voor hergebruik die toegankelijk is voor de markt.

Benieuwd hoe Drenthe Bouwt Circulair jouw gemeente of project kan helpen? We snappen dat het in praktijk brengen van de circulaire gedachte nog best een duwtje in de rug kan gebruiken. We helpen je als bestuurder of beleidsmaker op weg met concrete handvatten, verduidelijking of casuïstiek en procesbegeleiding. Doe je mee?

Bouwbedrijven kunnen al veel en ontwikkelen direct toepasbare producten. Toch kiezen opdrachtgevers nog vaak voor traditionele bouwmethoden. Met Drenthe Bouwt Circulair bundelen we onze krachten en helpen we om daar verandering in te brengen.

Met ‘Drenthe Bouwt Circulair’ gaan we dus voor praktijk- en actiegerichte samenwerking. Binnen deze regionale aanpak delen we kennis en ervaringen breed via een groeiend aantal projecten. Circulair bouwen moet zo de nieuwe standaard in Drenthe gaan worden. Download hier onze agenda.