Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek CO2 Smart Grid

18 juni 2019

Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek CO2 Smart Grid

Na anderhalf jaar intensieve samenwerking tussen de 22 projectpartners, waaronder de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (MNZH), is de haalbaarheidsstudie van het CO2 Smart Grid nu afgerond. Het resultaat is samengevat in een fris en helder Engelstalig eindrapport die u hier kunt lezen: bloc-co2-smart-grid-feasibility-phase.

De NMZH is tevreden met de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie. CO2 als waardevolle grondstof speelt een centrale rol in de circulaire economie. Er is veel potentie in de toepassing van afgevangen CO2 (CCU). Zo blijkt uit de studies dat afgevangen CO2 uit de industrie onder andere toegepast kan worden in de glastuinbouw voor het verbeteren van de plantengroei en voor de productie van methanol met diverse toepassingen in de industrie. Ook in de bouw kan CO2 een bijdrage leveren in de vorm van compensatiesteen. Voor de klimaatvriendelijke productie van methanol uit CO2 is groene waterstof nodig. Dit is een additionele incentive om ook de ontwikkeling van groene waterstof verder te stimuleren. De onderzochte voorbeelden zijn tekenend voor de veelvoud aan potentiele toepassingen van CO2 als circulaire grondstof.

Naast de onderzoek naar de technische aspecten is ook een MKBA studie gedaan naar de maatschappelijke impact. Ook deze studie laat zien dat investeringen in het CO2Smart Grid maatschappelijk gezien een positief effect hebben. Met positieve effecten op de werkgelegenheid en het versterken van Nederland in de internationale context als kennisland op het gebied van CO2als circulaire grondstof in combinatie met innovatieve toepassingen.

Gedurende het project is ook duidelijk geworden dat veel industrieën in de benutting van CO2ook zelf potentie zien. Dit is te herleiden uit o.a. de toenemende investeringen in onderzoeken hoe deze potentie het best tot ontwikkeling kan worden gebracht. Ook op Europese schaal worden projecten opgezet die specifiek gericht zijn op CCU in combinatie met CCS.

Op basis van deze haalbaarheidsstudie hebben de betrokken projectpartners besloten om in een vervolgtraject de ontwikkeling van een platform voor CCU verder vorm te geven, van waaruit en met ondersteuning van, deelnemende bedrijven zelf CCU projecten tot ontwikkeling kunnen brengen. Binnen dit platform is ruimte voor een brede netwerkagenda en het coördineren van gezamenlijk acties gericht op het ontwikkelen van businesscases en het aanjagen van waarde-creatie met CO2als grondstof.

Wilt u meer informatie over het project dan kunt u hier de vijf rapporten downloaden die de basis vormen voor het eindrapport:

Bron: Bloc

Terug naar het nieuwsoverzicht?