Boerderij Eytemaheert

Boerderij Eytemaheert

Eytemaheert is een onderzoeksboerderij voor de Wageningen Universiteit, om samen kennis te vergaren én te delen met collegaboeren en beleidsmakers. Het doel: goede en gedegen praktijkvoorbeelden laten zien van een natuurinclusieve wijze van boeren. Tonen hoe het kan, is de missie van Eytemaheert. Eytemaheert is één van de pilotbedrijven Natuurinclusieve Landbouw van Staatsbosbeheer. Ook draait Eytemaheert mee in het Interbestuurlijk Programma (IBP) Vitaal Platteland.

9 september 2020

Wat is het?

Boerderij Eytemaheert is een natuurinclusieve kringloopboerderij in de Kop van Drenthe. Bij Eytemaheert wordt ingezet op het duurzaam produceren van gezonde melk, kaas, zuivelproducten en vlees van het koeienras de Groninger Blaarkop. Deze koeien zijn heel goed in staat om van alleen gras melk en vlees te maken. Eytemaheert werkt met een gesloten kringloop op bedrijfsniveau. Dat betekent dat wij geen (kunst)mest aanvoeren en geen krachtvoer geven aan onze koeien. Het gras komt van eigen percelen en we gebruiken geen bestrijdingsmiddelen. Om het nutriëntenverlies door de afvoer van melk en vlees aan te vullen, benutten Maurits en Jessica deels het gewas van natuurgebieden in het beheer van Eytemaheert en behorend bij het bedrijfsareaal van Eytemaheert. Dit gewas wordt verwerkt tot bokashi – een gefermenteerd organisch materiaal. Zo maakt Eytemaheert van natuur, nieuwe natuur. Van de melk wordt een unieke kaas gemaakt, door ambachtelijk kaasmakerij Kaaslust. Deze kaas wordt via de korte keten aan de consument verkocht. Ook het vlees wordt rechtstreeks aan de lokale consument verkocht, via een webwinkel.

Er wordt op alle vlakken actief gezocht naar manieren hoe het wél kan, hoe het anders kan, hoe het duurzamer kan. Gaandeweg dit proces wordt ervaren dat er veel mogelijk is, dat door te werken met een gesloten kringloop natuurinclusiviteit een vanzelfsprekend gevolg is. Door dingen te laten, ontstaat er veel. Er zit kracht in de integrale aanpak. De verschillende facetten in de bedrijfsvoering staan op zichzelf, maar versterken elkaar en maken het bedrijf in het geheel slagvaardig en gezond.

Waarom is het circulair?

Bij Eytemaheert is er sprake van een gesloten kringloop op bedrijfsniveau: er wordt geen voer aangehaald, geen mest en geen kunstmest. Ook wordt er niet gewerkt met bestrijdingsmiddelen. Om het nutriëntenverlies door de afvoer van melk en vlees aan te vullen, benutten Maurits en Jessica deels het gewas van natuurgebieden in het beheer van Eytemaheert en behorend bij het bedrijfsareaal van Eytemaheert. Dit gewas wordt verwerkt tot bokashi, dit is gefermenteerd organisch materiaal. Zo maakt Eytemaheert van natuur, nieuwe natuur.

Waar kan ik het vinden?

Boerderij Eytemaheert is te vinden in de Kop van Drenthe. De agrarische locatie staat in Leutingewolde.

Tags: