Circulaire economie voor de klas

Webinar circulaire economie in de klas

Op dinsdag 2 februari organiseerden de Natuur en Milieufederaties een bijeenkomst voor docenten in het voortgezet onderwijs. Het doel van de bijeenkomst was het uitwisselen van circulaire onderwijservaringen en het delen van kennis, informatie en ervaringen. Met de aanwezigen is afgesproken dat het netwerk wordt voortgezet.

22 februari 2021

Het webinar startte met een powercollege over Circulaire Economie door Tim Bulters, universitair docent op dit thema en projectleider van het Servicepunt Circulair. Hij legde aan de hand van een paar sheets uit waarom circulaire economie een belangrijk thema is, wat het centrale model van de circulaire economie inhoudt en hoe je zelf circulaire keuzes kunt maken.

Vervolgens was het woord aan de professionals. Alma Streefkerk vertelde over het project Adviseurs van de Toekomst. Fungi Factory en de E-Waste Race vertelden op hun beurt over de onderwijstrajecten die zijn hebben ontwikkeld. Peter Ramautarsing van NHL Stenden vertelde wat hij op het hoger onderwijs doet met het thema circulaire economie. Ook vertelden twee leerlingen van het Cals college in Nieuwegein over het project waar zij aan mee hebben gewerkt

Tussendoor werden de aanwezigen gevraagd om via Mentimeter aan te geven wie ze waren, wat ze zelf al deden en wat ze verwachten van een vervolg. Dit vervolg gaat er komen! Na afloop werd een informatiepakketje toegestuurd naar de aanwezigen, met daarin handige links, onderwijspakketten en contactgegevens van experts op gebied van circulaire economie en onderwijs. Ook werd een spiksplinternieuwe community gelanceerd op LinkedIn en is afgesproken dat in juni een vervolgsessie gepland wordt.

Ben je na het lezen van dit artikel enthousiast geworden om mee te doen? Via onze LinkedIngroep kun je op de hoogte blijven. Samen op naar meer aandacht voor de circulaire economie in het onderwijs.

Tags: