Drentse gemeenten tekenen voor circulaire grondstoffeneconomie in 2050

1 juni 2023

Drentse gemeenten tekenen voor circulaire grondstoffeneconomie in 2050

Mooi nieuws: vandaag hebben alle gemeenten in Drenthe gezamenlijk een belangrijke stap gezet in de richting van een circulaire grondstoffeneconomie. Om het doel van een circulaire grondstoffeneconomie in 2050 te bereiken (een economie waar geen verspilling van grondstoffen meer plaatsvindt), zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in een manifest. Dit manifest is op donderdag 1 juni 2023 door alle verantwoordelijke bestuurders ondertekend. Hiermee bevestigen zij hun toewijding om de hoeveelheid afval te verminderen en het doel om een volledig circulaire economie te realiseren.

Jaarlijks wordt er nog steeds veel ongescheiden afval ingeleverd in Drenthe, terwijl een groot deel daarvan opnieuw gebruikt had kunnen worden. Het verbranden van ongescheiden afval brengt hoge kosten met zich mee, die naar verwachting in de toekomst verder zullen stijgen. Door afval beter te scheiden, kan er meer hergebruik plaatsvinden en wordt het milieu minder belast. Met het manifest bekrachtigen de gemeenten hun inzet om de hoeveelheid restafval te verminderen. Als tussenstap streven zij ernaar om in 2030 per inwoner maximaal 100 kilogram restafval in te zamelen.

Samenwerking en kennisdeling voor een circulaire grondstoffeneconomie

Om de transitie naar een circulaire grondstoffeneconomie te bewerkstelligen, zullen de gemeenten elk een eigen route, aanpak of plan volgen. In het manifest hebben zij afgesproken elkaar te motiveren en te ondersteunen door het delen van kennis en ervaringen. Hoewel het manifest een looptijd van vijf jaar heeft, kan het in de toekomst worden verlengd om verdere vooruitgang te stimuleren.

Campagne ‘Geef het door’ om bewustwording te vergroten

Om bewoners bewust te maken van het belang van goed afval scheiden, zijn de Drentse gemeenten gestart met de campagne ‘Geef het door’. Met behulp van posters, infographics, social media-berichten en succesverhalen worden alle inwoners aangemoedigd om afval te scheiden. Op de website www.geefhetdoor.nl kunnen zij tips vinden en informatie krijgen over het scheiden van afval, omdat afval de grondstof is voor nieuwe producten.