Innovatieve infrabedrijven gaan voor circulair asfalt met Roof2Road

2 juli 2019

Innovatieve infrabedrijven gaan voor circulair asfalt met Roof2Road

Vijf innovatieve infrabedrijven hebben tijdens Platform Circulair Flevoland van provincie Flevoland de overeenkomst ondertekend om te werken aan verduurzaming van de Nederlandse wegen met Roof2Road bitumen. Dura Vermeer, H4A, Ooms Producten, ReintenInfra en Roelofs Groep, zetten een belangrijke stap op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie door te investeren in deze circulaire, hoogwaardige grondstof.

Roof2Road

Roof2Road bitumen is een hoogwaardige circulaire bouwstof voor asfalt. Het is het bindmiddel van de weg. Roof2Road is een nieuwe circulaire keten waarin grondstoffen behouden blijven door ze circulair her te gebruiken. Roof2Road is 100% circulair en een zusterbedrijf van Roof2Roof: bitumenrecycling van dak naar dak volgens de principes van de circulaire economie.  Door de inzet van Roof2Road bitumen kan zo 30.000 ton CO2 per jaar bespaart worden. Hergebruik is ook goed voor de ozonlaag ten opzichte van verbranding. R2R bitumen is CE gemarkeerd door KIWA Nederland.

Duurzaam moederbestek

BouwCirculair, het platform voor circulair denken en doen in de infrasector, heeft samen met gemeentes het duurzaam moederbestek voor asfalt gemaakt. Dit moederbestek geeft ruimte aan circulaire materialen en werkt met een MKI (milieukosten indicator). Aannemers investeren al in duurzaamheid, nu is het de beurt aan de opdrachtgevers, de overheden. Zij kunnen de volgende stap zetten om asfalt een stuk duurzamer te maken. De gemeente of provincie kan het bestek vanaf nu met één muisklik overnemen, zodat het gemakkelijker wordt om asfalt te verduurzamen.

Meer weten?

drs Gerben Bijker
www.roof2road.nl
www.moederbestek.nl

 

Terug naar de pagina 'Actueel'?