Kansen om voorop te lopen in circulaire agro-economie

Kansen om voorop te lopen in circulaire agro-economie

“Het is noodzakelijk om ons voedselsysteem bij te stellen zodat het duurzaam is voor de toekomst.  Circulaire landbouw betekent dat er in principe geen grondstoffen verloren gaan. Met innovatie kan deze kringloop vergaand gesloten worden: wat je overhoudt is grondstof voor een nieuw product,” zegt onze directeur Petra Souwerbren in een interview met het tijdschrift Ondernemersbelang in een themanummer over de circulaire economie.

21 februari 2022

“Vanuit circulair oogpunt is de aanvoer van grondstoffen en veevoer van de andere kant van de wereld kwalijk. In Brazilië leidt de bomenkap voor ons veevoer tot erosie en bij ons tot nutriëntenoverschot. Dus daar zit iets heel scheef: nog een argument voor regionale voedselproductie en – consumptie.

Begrijp me goed, ik houd geen pleidooi voor Ot en Sien-landbouw. Het sluiten van kringlopen is  belangrijk, maar dat hoeft niet per se binnen de landsgrenzen. Het gaat om het principe dat wat je van de ene naar de andere plek brengt tot verstoring van die kringloop leidt. Ik zet dan ook grote vraagtekens bij grootschalige en wereldwijde import van veevoer en de export van vlees, kaas en melkpoeder, terwijl Nederland achterblijft met mest en een stikstofprobleem dat de natuur onder druk zet.”

GIDSLAND VOOR VOEDSELPRODUCTIE VAN DE TOEKOMST

“Wij hebben een hoog ontwikkelde voedingsindustrie in Nederland. Die kwaliteit en innovatie willen we graag behouden.

Laten we die inzetten voor een duurzaam systeem, bijvoorbeeld door innovatie in inkoopsystemen zodat er minder verloren gaat en door nieuwe producten te ontwikkelen. Dan kunnen we gidsland blijven voor
landbouw en de agro-industrie, toegespitst op de voedselproductie van de toekomst. Ik zie mooie kansen voor bedrijven in deze regio om in die circulaire agro-economie voorop te lopen.”

WAT IS DE ROL VAN NATUUR EN MILIEU GELDERLAND HIERIN?

“Als belangenbehartiger van natuur en milieu zetten we ons in voor een mooi en duurzaam Gelderland. Onze kracht ligt in het verbinden van vele partijen uit allerlei sectoren: bijvoorbeeld natuur- en
landbouworganisaties, overheden, bewonersgroepen en ondernemers.

Zo zijn we in 2019 begonnen met het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland, waarin al ruim twintig partnerorganisaties samenwerken. Als samenleving vragen we een inspanning van boeren. Zorg er in de voedselketen dan voor dat ze daarvoor gewaardeerd worden. We nodigen daarom bedrijven, horeca, zorginstellingen en supermarkten uit om hun rol te pakken en bij te dragen aan een mooi en duurzaam Gelderland.”

 Je vindt hier het hele interview, waarin Petra dieper ingaat op de rol van natuurinclusieve landbouw voor deze circulaire agro-economie.
Foto: Jacques Kok

21 februari 2022

AAN DE SLAG MET JE EIGEN ORGANISATIE?

 

• Aanbieders van natuurinclusieve producten en cateraars vind je bij de Good Food Club.

• Horeca, retail, zorg en supermarkten worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij het Menu van Morgen.

• Zie www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl voor meer inspiratie.

• Mooie voorbeelden: www.boerenhart.nl in de Betuwe en www.van-onze-grond.nl rondom Deventer, waar ook Gelderse bedrijven aan mee doen.

• Heb je een idee, een vraag of wil je je aansluiten rondom de circulaire agro-economie? Laat het weten: info@natuurenmilieugelderland.nl

• Diverse bedrijven bieden al B2B-diensten aan om voedselverspilling in je bedrijf of keuken te verminderen, bijvoorbeeld de afvalmeter van Orbisk voor professionele keukens, de lunch op bestelling in Sodexo-kantines of de ‘Menu van de Toekomst-aanpak’ van Greendish.

• Weet je andere goede initiatieven? We horen het graag!