Natuur en Milieufederaties presenteren circulaire inspiratiegids voor gemeenten

Natuur en Milieufederaties presenteren circulaire inspiratiegids voor gemeenten

De 12 natuur en milieufederaties werken gezamenlijk mee aan het versnellen van de transitie naar de circulaire economie. Wij zien in deze transitie een belangrijk rol voor gemeenten. Daarom presenteren wij gezamenlijk het document ‘Inspiratie voor gemeenten: op weg naar een circulaire economie’, waarmee wij gemeenten willen inspireren.

30 april 2021

In deze inspiratiegids, die is opgesteld door de 12 natuur en milieufederaties, brengen wij advies uit aan gemeenten over welke concrete acties zij wat ons betreft zouden moeten ondernemen in de circulaire economie. We onderscheiden daarbij 9 hoofdthema’s:

  1. Ontwikkel een circulaire visie en beleid.
  2. Koop circulair in.
  3. Maak (woning)bouw circulair.
  4. Benut biomassa regionaal.
  5. Stimuleer circulair ondernemen in jouw gemeente.
  6. Benut afval als grondstof.
  7. Activeer je inwoners om circulair te handelen.
  8. Monitor de voortgang van de transitie naar een circulaire economie
  9. Werk samen met andere partijen in de regio.

Gemeenten die alle 9 thema’s proactief oppakken, zijn wat ons betreft de koplopers van Nederland! Het laatste thema is hierin essentieel. Vaak ontbreekt het aan mankracht om projecten of processen te ontwikkelen op alle 9 thema’s in elke gemeente. Daarom is het erg belangrijk om samen te werken en waar mogelijk mee te liften op de successen van buurgemeenten.

Bekijk onze inspiratiegids hieronder of download het bestand hier.

Inspiratie voor gemeenten - op weg naar een circulaire economie Tags: