Oogst webinar ‘Houtbouw in een bosprovincie’

1 maart 2022

Oogst webinar ‘Houtbouw in een bosprovincie’

Er liggen grote kansen voor houtbouw in Drenthe, dat is gebleken tijdens de webinar ‘Houtbouw in een bosprovincie’ die de Natuur en Milieufederatie Drenthe op 8 februari 2022 organiseerde. Een bijeenkomst over een actueel onderwerp, want het bos en de mogelijkheden van hout staan volop in de belangstelling. Is hout dé grondstof waarmee we in de toekomst onze ecologische voetafdruk fors omlaag kunnen brengen? Hoeveel hout is er eigenlijk beschikbaar, nu en in de toekomst? En welke rol kan de provincie spelen in zo’n transitie? 

Enthousiaste sprekers van Dijkstra Draisma, Bork Groep, DAAD Architecten, Bouwbedrijf Broekman en Woonservice deelden inspirerende voorbeelden. Tijdens een tafelgesprek werd, met input uit de actieve chat, ingegaan op vragen als: wat zijn de mogelijkheden van bouwen met hout? Wat zijn de voordelen? Wat zijn aandachtspunten? En hoe kunnen houtbouwconstructies eruit zien?

Het hout moet natuurlijk ook ergens vandaag komen. Staatsbosbeheer en NICE brachten daarom gedetailleerd in beeld hoeveel hout er in Drenthe kan worden geoogst. Vanuit de Drentse bossen, maar ook uit de huidige bouw. Een primeur, want dit is nog niet eerder in kaart gebracht.

De uitkomsten van deze webinar dienden als input voor de Provinciale Bomen- en Bossenstrategie die een week later in de Provinciale Staten werd behandeld. De Natuur en Milieufederatie Drenthe zal deze oogst ook zelf een vervolg geven: houd daarvoor het Drents Perspectief 2050 in de gaten. 

Webinar terugkijken?

Alles samen leverde een schat aan aanbevelingen op. Ben je benieuwd? Bekijk de webinar dan hieronder terug of lees hier het artikel met aanbevelingen.