Overzicht landelijke ontwikkelingen

3 november 2022

Overzicht landelijke ontwikkelingen

In dit nieuwsbericht wordt een actueel overzicht gegeven van de (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van de circulaire economie.

Ontwikkeling nationaal programma circulaire economie

De Rijksoverheid ontwikkelt op dit moment het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030, als opvolger van het uitvoeringsprogramma. Het doel van dit programma is de circulaire economie verder bevorderen door middel van normering, beprijzing en stimulering. Ondertussen zit de Rijksoverheid natuurlijk niet stil. Drie maatregelen uit het Coalitieakkoord zullen in 2023 worden uitgevoerd: de subsidieregeling voor grote ketenprojecten, een nieuwe subsidieregeling voor ontwikkeling en opschaling van recycling en een verplicht percentage recyclaat in de bouw in gezamenlijkheid met de minister van VRO.

Europees circulair beleid

In Europa wordt gewerkt aan de uitgebreide producentverantwoordelijkheid en een vernieuwing van de Ecodesignregels. Beide initiatieven moeten zorgen voor meer verplicht gebruik van recyclaat, repareerbaarheid, levensduurverlenging van producten. Hierbij wordt gefocust op productgroepen als: textiel, elektronica, batterijen, verpakkingen, auto’s en kunststof.

Statiegeld en recycling

Waar je als consument op dit moment al veel van merkt zijn de toegenomen regels op statiegeld. Sinds begin 2022 zit er statiegeld op kleine plastic flesjes. Eind 2022 wordt dit uitgebreid naar blikjes, om te voorkomen dat alle producenten hier naar overstappen. Per juli 2023 wordt het gratis verstrekken van plastic wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen ook verboden.