Regio Utrecht gaat voor hoogwaardige inzet maaisel

Regio Utrecht gaat voor hoogwaardige inzet maaisel

Op 7 april organiseerde Utrechtse versneller ‘Cirkelregio Utrecht‘ een regionale bijeenkomst over de gemaaide grassen en kruiden uit de Utrechtse plantsoenen langs de Utrechtse waterkanten. Maaisel dus. Wat is daar dan circulair aan dan? Nou een heleboel dus! Daar kunnen we hele mooie dingen van maken. In de bijeenkomst werd aan de 14 aanwezige overheden getoond welke toepassingen er mogelijk zijn voor hun maaisel.

18 mei 2021

Els Otterman van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) opende de bijeenkomst als bestuurlijke ambassadeur van dit thema. Waterschappen geven nog meer dan gemeentes opdracht tot veel maaiwerk, vooral langs waterkanten. Daar komt een hoop maaisel bij vrij. Daarom ontstond de vraag of er geen circulaire toepassing voor dit maaisel gevonden kan worden.

Samen met de Natuur en Milieufederatie Utrecht en Circulair Terreinbeheer deed de HDSR eerst onderzoek in de regio over de hoeveelheden maaisel die beschikbaar zijn, wat er nu gebeurt met het maaisel en of er interesse is in regionale samenwerking op dit vlak. Het resultaat van dit onderzoek was dat het voor veel gemeentes moeilijk te achterhalen is hoeveel maaisel er precies is, dit kan alleen grof ingeschat worden. Op dit moment wordt het meeste maaisel gecomposteerd of verbrand. Verbranding is in een circulaire economie onwenselijk. Met composteren is niets mis, maar er zijn hoogwaardigere manieren van verwerking bekend.

Als vervolg op het onderzoek werd op 7 april een bijeenkomst georganiseerd voor de ambtenaren van de regionale overheden uit de regio Utrecht die te maken hebben met de ‘groene aanbestedingen’, evenals de terreinbeherende organisaties. Hen werden hoogwaardige verwerkingsmethoden voorgelegd die nu bestaan. Hieronder delen we de verschillende verwerkingsmethoden die langs kwamen tijdens de sessie op 7 april.

Tags:

Maaiselvergisting HDSR

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is als waterschap in de provincie Utrecht voornemens om in samenwerking met aannemer Jos Scholman een vergistingsinstallatie voor berm- en slootmaaisel te realiseren bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in IJsselstein. De installatie kan jaarlijks 30.000 ton maaisel verwerken uit de regio en zal 3.400.000 m3 biogas produceren. Volgens de planning is de monovergister eind 2023 operationeel.

https://www.hdsr.nl/

Veezel/Decaprint

Veezel en Decaprint werken samen in een consortium van verschillende MKB-bedrijven. Op dit moment wordt papier gemaakt met een deelfractie maaiselvezels en een fractie gerecycled papier (en nu nog een fractie virgin papier). Dit wordt doorontwikkeld tot papier met 100% reststromen. Ook wordt gewerkt met 13 maaiselhubs in Nederland, waar maaisel bij elkaar komt en verschillende verwerkers daar hun eigen product van kunnen maken.

https://www.veezel.nl/home

New Foss en Grassbloxxx

New Foss is opgericht om gras en maaisel op een zo hoogwaardig mogelijke manier te verwerken. Bij de proeffabriek in Uden kan nu al een behoorlijke hoeveelheid maaisel worden omgezet naar granulaat, waar vervolgens verschillende dingen van gemaakt kunnen worden, zoals papier, isolatiemateriaal en eierdozen. In 2022 opent een fabriek in Amsterdam haar deuren genaamd Grassbloxxx. Daar gaat het maaisel uit Noord-Holland en omstreken omgezet worden tot isolatiepanelen.

https://newfoss.com/

18 mei 2021

Grass2grit – provincie Noord-Holland

Dit is een project van de provincie Noord-Holland. Gras wordt hier omgezet naar grassap en vezels. De sappen worden ingezet als gladheidsbestrijder. Van de vezels wordt wegmeubilair gemaakt. De provincie Noord-Holland heeft veel van de stappen tot nu toe bekostigd. Nu moet het moment volgen waarop de ondernemers het project zelf gaan dragen.

https://www.grass2grit.nl/

Tags: