Regiodagen circulaire economie

26 november 2019

Regiodagen circulaire economie

Het koppelen van regionale activiteiten is natuurlijk op het lijf geschreven van de Natuur en Milieufederaties. Zo waren wij aanwezig bij de zuidelijke regiodag op 12 november en de noordelijke regiodag, op 14 november 2019.

De zuidelijke regiodag was goed bezocht door gemeenten uit Brabant en Limburg, alsook door andere partijen, zoals VNO-NCW, provincies, waterschappen en de Brabantse Milieufederatie. In een positieve en constructieve setting is veel informatie gedeeld en zijn nieuwe contacten gelegd. Vanuit de natuur-en milieufederaties is vooral aandacht gevraagd voor het stimuleren en activeren van inwoners en burgerinitiatieven om bij te dragen aan een circulaire maatschappij.

De noordelijke regiodag viel op door zijn hoge opkomst van enthousiaste gemeenten. Elk van de Noordelijke provincies werd door ten minste twee enthousiaste gemeenten vertegenwoordigd. Omdat ook de regionale samenwerkingspartners aanwezig waren ontstonden er direct nieuwe relaties en samenwerkingsinitiatieven.

Er waren zelfs zoveel filmpjes met handreikingen en handvatten om als gemeente verder te komen dat er geen tijd was om ze allemaal te bekijken. Van het Servicepunt Circulair tot de Expeditie circulair, een traject voor ambtenaren en ondernemers om samen werk te maken van de transitie. Meer dan voorheen is nu in kaart gebracht hoe het regionale speelveld eruit ziet en wie elkaar kunnen helpen. Daar kan op worden gebouwd. Change ahead!

Tijdens de regiodagen werden Regioboeken gepresenteerd, speciaal gericht op gemeentes. Deze zijn online beschikbaar: https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/circulair-praktijk/circulair-regio/

Tags:

Terug naar de pagina 'Actueel'?