Rode Draden 2023: zes inzichten in circulaire ketensamenwerking

2 maart 2023

Rode Draden 2023: zes inzichten in circulaire ketensamenwerking

Jaarlijks stelt het Versnellingshuis Nederland circulair! de Rode Draden notitie op. Hierin staan de veel voorkomende belemmeringen die bedrijven ervaren bij circulair ondernemen. Gevolgd door een overzicht met mogelijke oplossingen door ervaringen uit de praktijk. Het doel? De weg voor ondernemers vrijer maken richting een circulaire economie.

Ketensamenwerking onmisbaar voor een circulaire economie
De Roden Draden Notitie voor 2023 is de vierde uit de reeks. Dit jaar ligt de focus op belemmeringen die zich specifiek binnen circulaire ketensamenwerkingen voordoen. Waarom? Als we grondstoffen duurzamer en efficiënter willen gebruiken, is het van groot belang dat bedrijven samenwerken. De praktijk laat echter zien dat zo’n samenwerking niet altijd makkelijk is.

In deze notitie lees je de belangrijkste belemmeringen bij zo’n circulaire ketensamenwerking. Bijvoorbeeld dat bedrijven bij ketensamenwerking de sociale factoren niet moeten vergeten. Dat communicatie, vertrouwen en respect voor elkaars belangen hard nodig zijn voor succes. En dat de rol van een ervaren procesbegeleider onmisbaar is.

Ook ketentransparantie is essentieel, omdat bedrijven door een gebrek aan data en informatie hun keten soms moeilijk kunnen verduurzamen. Verder komen praktijkvoorbeelden aan bod. Deze laten zien hoe je omgaat met uitdagingen in de samenwerking.

Ervaring uit de praktijk
De inzichten komen grotendeels voort uit de ervaringen van bedrijven. En is mede door de samenwerking met Versnellingspartners tot stand gebracht. Het overzicht van hun uitdagingen én kansen bij circulaire ketensamenwerking helpt andere bedrijven. Het is daarmee een belangrijke stap naar een betere omgeving voor circulaire ketensamenwerkingen.

Ter ondersteuning voor bedrijven
De Rode Draden Notitie is relevant voor organisaties en professionals die een rol spelen in het ondersteunen van bedrijven richting een circulaire economie. Denk aan adviseurs, beleidsmakers en financiers.

Download hier de notitie