Servicepunt voert landelijke stadshoutpeiling uit

Servicepunt voert landelijke stadshoutpeiling uit

Stadshoutorganisaties maken mooie producten van de bomen die, om verschillende redenen, worden gekapt in binnen de bebouwde kom. Het hout van deze bomen wordt doorgaans versnipperd. Door mooie producten te maken van deze bomen, wordt de CO2 die deze bomen hebben opgenomen voor langere periode vastgelegd. De Natuur en Milieufederaties onderzochten hoe groot deze sector is en met welke uitdagingen zij kampen.

22 maart 2021

De Natuur en Milieufederaties voerden in 2019 en 2020 een landelijke Stadshoutproject uit in het kader van het RVO programma Duurzaam Door. In het kader van dit project organiseerden de NMFs een bijeenkomst voor stadshoutorganisaties in Haarlem. Ook boden we ondersteuning op maat voor stadshoutorganisaties die een specfieke vraag of uitdaging hebben. De opdracht werd afgerond met een peiling onder alle stadshoutorganisaties. In deze peiling stelden we vragen over het aantal medewerkers en vrijwilligers, de hoeveelheid hout die verwerkt wordt bij de stadshoutorganisaties en over de netwerkbehoefte die de stadshoutorganisaties hebben.

De netwerkbehoefte bleek duidelijk aanwezig. De organisaties geven aan behoefte te hebben aan gezamenlijke bijeenkomsten en het uitwisselen van kennis. De uitdagingen die voor de ene stadshoutorganisaties gelden, gelden immers doorgaans ook voor de anderen.

Lees hieronder alles over onze peiling:
Peiling stadshoutorganisaties eindrapport

Tags: