Startbijeenkomst CIRCO in de provincie Utrecht

2 juli 2019

Startbijeenkomst CIRCO in de provincie Utrecht

Op maandag 16 september vond de Startbijeenkomst van CIRCO in de provincie Utrecht plaats. In samenwerking met de Alliantie Cirkelregio Utrecht werd een bijeenkomst voor netwerkpartners georganiseerd om de interesse en het draagvlak in de regio te onderzoeken. Een aantal geïnteresseerde netwerkpartners en bedrijven met verschillende achtergronden (brancheorganisaties, kennisinstellingen en innovatie loketten) hadden zich voor de bijeenkomst aangemeld.

Het doel van de startbijeenkomst was de deelnemers kennis te laten maken met de methodiek van CIRCO en het identificeren van relevante thema’s in de regio, waar CIRCO op kan aansluiten. Komende maanden zal in de regio worden getoetst welke kansen er zijn voor concrete CIRCO tracks en zullen er in het najaar een aantal tracks van start gaan met de geïdentificeerde thema’s.

Wat is CIRCO?

CIRCO is een design methodiek waarmee je leert hoe je een product, dienst of businessmodel circulair ontwerpt. Op deze manier leer je als ondernemer hoe je concreet aan de slag kunt gaan en een bijdrage kunt leveren aan de circulaire economie. De Circular Business Design Track bestaat uit drie eendaagse workshops die plaatsvinden binnen een periode van twee maanden. Je maakt kennis met de mogelijkheden van circulair ondernemen en ontwerpen, verkent kansen daarvan voor je eigen business en zet concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en business modellen. Lees meer over CIRCO op de website.

Introductie in CIRCO

Irene ten Dam van Economic Board Utrecht heette de geïnteresseerden welkom met een korte discussie over de definitie van de circulaire economie. De eerste vraag waar de aanwezigen mee aan de slag gingen was: wat gebeurt er met jouw product nadat jij het verkocht hebt? CIRCO sectorcoördinator decentrale overheden Pepijn Duijvestein gaf een introductie in de circulaire economie en de kansen die dit biedt voor ondernemers om meer waarde te creëren met minder middelen. De Gelderse netwerkpartners werden geïntroduceerd in de nationale transitie agenda’s en ze ontdekten op welke manier CIRCO in de regio uitgerold gaat worden.

Hoe is CIRCO ontstaan?

CIRCO is een beweging naar de circulaire economie, gevoed door de groeiende community rond creating business through circular design. CIRCO startte in 2015 en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In en rondom CIRCO zitten ondernemers en bedrijven uit de maakindustrie en de creatieve industrie en daarnaast onderzoekers, beleidsmakers en studenten.

Aan de slag met de CIRCO-methodiek

De aanwezigen werd vervolgens gevraagd een product te kiezen dat ze circulair wilden leren ontwerpen. Ze gingen van start met het definiëren van hun waardeverlies en de bijbehorende ontwerpuitdaging. Aan de hand van de methodiek gingen de bedrijven en netwerkorganisaties zo concreet aan de slag met het nieuwe circulaire verdienmodel en hun circulaire productontwerp. In 45 minuten tijd werden de aanwezigen meegenomen in de wereld van circulair ontwerp en kwamen zij met een nieuw businessmodel en ontwerpstrategie waarmee ze hun waardeverlies elimineren en zorgen dat ze meer waarde creëren.

Thema brainstorm

De bijeenkomst werd afgesloten met een brainstorm over mogelijke thema’s in de regio. Er werden meerdere thema’s geformuleerd waarna de thema’s collectief zijn besproken en deze aangevuld zijn door de netwerkpartners. Hieruit is de volgende lijst voortgekomen met potentiële partners voor een mogelijk vervolg per keten.

Transitie agenda Uitwerking thema
Bouw Circulaire afbouw oplossingen, dak, wand en vloer  & demontabele gevelconcepten.
Bouw Grondstoffenhub, retour logistiek & selectieve sloop
Bouw (Biobased) Isolatiemateriaal
Biomassa & voedsel Fruitteelt
Kunststoffen Single use plastics,  retailers en verpakkingen
Bouw Circulaire gebiedsontwikkeling (gebiedstrack) en opdrachtgeverschap
Maakindustrie Maritieme maakindustrie: Scheepsbouw & afbouw

Indien er vragen zijn kunt u altijd contact opnemen met de sector coördinator decentrale overheden van CIRCO:

Pepijn Duivestein, via pepijn@circonl.nl of 06-41333889
Jonah Link, via jonah@circonl.nl of 06-81147386
Iris Grobben via iris@circonl.nl of 06-49321726

Terug naar de pagina 'Actueel'?