Wereldprimeur: wetenschappelijk onderzoeksprogramma microplastics

18 juni 2019

Wereldprimeur: wetenschappelijk onderzoeksprogramma microplastics

ZonMw lanceert het eerste wetenschappelijke onderzoeksprogramma ter wereld over de effecten van micro- en nanoplastics op onze gezondheid [1].
Dit is een zeer goede ontwikkeling. Kleine plasticdeeltjes kunnen namelijk een gevaar vormen voor de volksgezondheid als ze terechtkomen in ons voedsel, drinkwater en de lucht die wij inademen. Enkele bronnen van microplastics zijn (deels) kunststof kleding, tapijt, meubilair, autobanden, zwerfplastics, verpakkingsmateriaal, plastic kookgerei, verf, landbouwplastics, kunststof bouwmaterialen en cosmetica. Microplastics worden dan ook vrijwel overal aangetroffen.

Plastic Soup Foundation
We zien dit onderzoeksprogramma als een goede eerste stap die meer helderheid zal geven over de impact van microplastics en daarmee ook een beeld kan schetsen van de urgentie waarmee dit onderwerp aangepakt dient te worden. Een van de partijen die nauw betrokken is bij het onderzoeksprogramma is de Plastic Soup Foundation [2] die zich al sinds 2011 inzet voor het adresseren en oplossen van het probleem van microplastics. We felicieren de Plastic Soup Foundation met dit prachtige resultaat en ziet dit als een mooie voortzetting van de aanpak van een zeer complex probleem.

Additieven
In het probleem van microplastics komen meerdere onderwerpen bijeen waar o.a. de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zich al geruime tijd voor inzet. Naast het aspect van het circulair sluiten van de plasticketen is er het issue van additieven. Plastics bevatten namelijk vele soorten additieven die de plastics de gewenste eigenschappen geven waaronder kleur, brandwerendheid, plasticiteit/stijfheid, transparantie, antistatisch en UV-bestendigheid. Veel van deze additieven hebben echter ook zeer negatieve gevolgen voor volksgezondheid en het ecosysteem [3] [4]. Het vrijkomen van deze additieven uit de microplastics is dan ook een groot probleem waar we ons zorgen over maken

We kijken er naar uit om gezamenlijk met stakeholders te zoeken naar duurzame oplossingsrichtingen waar primair op provinciaal niveau aan gewerkt kan worden. Een van de oplossingsrichtingen is het circulair ontwerp van plastics waarmee ook deels een invulling wordt geven aan de provinciale niet-toxische milieu strategie [5].

Referenties
ZonMw – Programma Microplastics & Health
Plastic Soup Foundation
Position paper – Plastic Health Coalition
Safe Chemicals Innovation Agenda
Provinciale niet-toxisch milieu strategie

 

Terug naar het nieuwsoverzicht?