Wethouder William Dogger onthult naam circulair ambachtsnetwerk

2 oktober 2019

Wethouder William Dogger onthult naam circulair ambachtsnetwerk

Op woensdag 9 oktober onthult wethouder William Dogger de naam van het nieuwe circulair ambachtsnetwerk. Binnen het nieuwe netwerk werken bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen samen om circulariteit structureel op de kaart te zetten in de regio Zwolle. Dit initiatief won eerder dit jaar 75.000 euro prijzengeld van Rijkwaterstaat.

Om mensen en materialen op een optimale manier een (nieuwe) kans te geven, is verbondenheid nodig, zo constateerde directeur Wilma Voortman van Stichting Kringloop Zwolle en Noggus&Noggus dit voorjaar. Ze ontdekte dat bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen in de regio Zwolle graag willen samenwerken aan circulariteit. En zo ontstond binnen de kortste keren het initiatief voor een circulair ambachtsnetwerk.

De handen ineen

Het circulair ambachtsnetwerk gaat hergebruik van afgedankte materialen optimaliseren, en biedt mogelijkheden voor een goede opleiding en werk voor onder andere praktijkschoolleerlingen. Wilma legt uit: ‘Onze kringloopbedrijven zijn op een goede manier bezig met het scheiden van materialen. Als je het echter nog beter wil doen, moet je in de regio de handen ineen slaan. Enerzijds constateerde ik dat er bij afnemers behoefte aan grondstoffen is die wij bij de kringloop wel binnen krijgen, maar niet in de juiste vorm. Spullen die bijvoorbeeld eerst gedemonteerd of gescheiden moeten worden. Anderzijds ontdekte ik dat het voor praktijkschoolleerlingen heel lastig is structureel werk te vinden. Hoe mooi zou het zijn om die kinderen een vakopleiding en werk te bieden dat er toe doet!’. Door deze twee aspecten te combineren, ontstaat er een legio aan mogelijkheden. Niet alleen voor praktijkschoolleerlingen is er een plek binnen het kersverse ambachtsnetwerk, ook MBO- en HBO-studenten kunnen er terecht voor ontwerpopdrachten, stages en onderzoeksprojecten.

75.000 euro prijzengeld

Op precies het juiste moment kwam ook de prijsvraag inzake Ontwikkeling Circulaire Ambachtscentra om de hoek kijken, met een doelstelling die naadloos op die van Wilma aansloot. Projectleider Circulaire Economie Maarten van Dongen van Natuur en Milieu Overijssel zette in overleg met de samenwerkende partijen het plan op papier. Het viel dusdanig in goede aarde bij Rijkswaterstaat die de prijsvraag had uitgezet, dat het een bedrag van 75.000 euro won ter ondersteuning.

Samenwerking

Het circulaire ambachtsnetwerk is een samenwerkingsverband van de Gemeente Zwolle (penvoerder), Stichting Kringloop Zwolle en Noggus&Noggus, Onderwijscentrum De Twijn, Afvalverwerker ROVA, Thorbecke Scholengemeenschap, Hogeschool Windesheim, Tiem, Binthout, Cibap vakschool voor vormgeving, ICT-Kringloop, Cavoi coaching en advies, Natuur en Milieu Overijssel en Eco Impact.

Terug naar de pagina 'Actueel'?