Bureau Beek – circulair bouwen of verbouwen

Bureau Beek – circulair bouwen of verbouwen

Wat is circulair bouwen?

Als het gaat om duurzaamheid van de gebouwde omgeving, wordt al jaren gestreefd naar energiezuinige gebouwen. Gasloos, ‘0 op de meter’, passief huis, de afgelopen jaren zijn er veel woningen ‘energiezuinig’ gebouwd en gerenoveerd. Maar bij deze principes wordt er eigenlijk alleen gelet op de uitstoot in de gebruiksfase.

Raar eigenlijk, als je bedenkt welke aanslag we plegen op de wereld met het bouwproces op zich. Met het delven van grondstoffen, de verwerking daarvan tot bouwmateriaal en het transport van grondstoffen en bouwmateriaal is de bouwsector verantwoordelijk voor circa 10% van de totale CO2 uitstoot. En daar is veel te winnen!

Hoe werkt het? Waarom is het circulair?

Er zijn drie basale principes die leiden tot een circulair bouwproces:

  1. Hergebruik van bouwmateriaal, afkomstig uit sloop;
  2. Gebruik van natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen;
  3. Pas bouwmaterialen zo toe, dat ze op termijn makkelijk te hergebruiken zijn.

Hergebruik
De meest extreme vorm van hergebruik van bouwmaterialen is niet slopen! Als het bestande gebouw onvoldoende mogelijkheden biedt voor hergebruik, dan zijn delen daarvan wellicht geschikt voor hergebruik. Dit hergebruik van bouwdelen (de fundering (!), gevelelementen, vloeren, kozijnen, …) zal in ieder geval leiden tot een besparing van grondstoffen en CO2 uitstoot en mogelijk ook tot een kostenbesparing. Daarbij zijn er de laatste jaren kansrijke initiatieven, waarbij uit sloopmateriaal grondstoffen worden gewonnen die herbruikbaar zijn.

Natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen
De laatste jaren is bouwen met hout weer sterk in opmars. Vroeger was bouwen met hout vanzelfsprekend. De constructie? Hout! De kozijnen? Hout! De gevelbekleding? Hout! Met moderne technieken kan hout verduurzaamd worden, kunnen enorme houtconstructies worden gebouwd en kan er een enorme variëteit worden geboden als het gaat om houten gevelafwerkingen. Van hennep en stro zijn uitstekend gevelelementen te maken, die ook nog eens goede isolerende eigenschappen bieden, zowel thermisch als akoestisch. Biobased bouwmateriaal draagt bovendien bij aan een prettig leefklimaat, omdat het vocht kan absorberen en weer af kan staan.

Prefabricage, droge montage, hergebruik in de toekomst
Door prefabricage van bouwelementen is een constante seriematige kwaliteit leverbaar. De ‘bouwplaats’ wordt een overzichtelijke ‘montageplaats’. Elementen worden op de bouwplaats aan elkaar verbonden zonder lijmen of kitten, zodat ze op termijn weer makkelijk gedemonteerd kunnen worden. Zie het als lego. De prefab elementen kunnen zo groot zijn als transport toelaat; geheel geprefabriceerde units die eenvoudig gekoppeld kunnen worden tot een huis of appartement. Het kunnen ook constructiedelen, vloer- of geveldelen zijn, die met schroef en boutverbindingen gekoppeld worden. Eenvoudige ‘losmaakbaarheid’ voor hergebruik.

Waar kan ik het vinden?

Bureau Beek helpt je graag om jouw gedroomde leefomgeving te realiseren. Ze verrassen daarin met creatieve, praktische, duurzame en betaalbare oplossingen. Via de website www.architectenbureaubeek.nl kun je ze vinden!

Samen met Michel aan de slag met een circulair plan voor je bouw- of verbouwplannen?