CuRe – Polyester pellets

CuRe – Polyester pellets

Wat is het?
Er zijn veel meer polyester soorten op de markt dan je denkt. Bijvoorbeeld polyester dat in gekleurde verpakking, kleding of tapijt zit. CuRe wil alle verschillende soorten polyester kunnen recyclen, met als resultaat een mooi helder en transparant product. Hier heeft CuRe een nieuw proces op labschaal voor ontwikkeld.

De CuRe technologie heeft als ambitie om elk type gebruikt polyester te verwerken tot transparante polyester pellets met dezelfde eigenschappen als nieuw polyester. Kortom: verkoop jij een product met polyester dat niet onder een bestaand statiegeldsysteem valt? Ga dan eens samen met CuRe nadenken over de retourstroom van deze grondstoffen!

Hoe werkt dit?
Van gekleurd polyester-afval wil CuRe weer compleet nieuw, kleurloos PET maken. PET met andere, mogelijk betere eigenschappen dan het origineel. Cumapol in Emmen start binnenkort met de testen in de proeffabriek naast de bestaande faciliteiten. CuRe is een initiatief van Cumapol, DSM-Niaga, DuFor en Morssinkhof, tezamen goed voor tientallen jaren aan ervaring op het gebied van (nieuw) polyester, mechanische recycling, afvalvoorbereiding en materiaalkunde. Ook is er nauw samengewerkt met NHL Stenden Hogeschool. Dit initiatief draait om samenwerking.

Waarom is het circulair
Wereldwijd wordt er jaarlijks 70 miljoen ton polyester uit aardolie gemaakt, waarvan 17% voor transparante flessen die mechanisch gerecycled kunnen worden, maar slechts een deel wordt ook echt opgehaald en gerecycled. De overige 83% is gekleurd en/of heeft additieven die mechanische recycling onmogelijk maakt en is op dit moment dus nog niet her te gebruiken.

Als we hoogwaardige plastics zoals polyester op een goede manier gebruiken – door de juiste keuzes te maken bij winning, gebruik en recycling- dan is het een hoogwaardig materiaal dat niet hoeft bij te dragen aan ons afvalprobleem, maar continue hergebruikt kan worden.

Door polyester zo lokaal en zo energiezuinig mogelijk te recyclen willen we de lokale kringlopen schaalbaar maken. Daarom willen we polyester-afval (vleesbakjes, gekleurde PET-flessen, textiel en tapijt) binnen een straal van ongeveer 200 kilometer van de fabriek in Emmen halen.

Waar kan ik het vinden:
www.curepolyester.com

Speel jij een rol in de lokale kringloop of keten van polyester?