Gelderse Wolpotgrond – Mestkorrels

Gelderse Wolpotgrond – Mestkorrels

Wat is het?
Gelders Wolpotgrond ontwikkelt een duurzame voedingstof: mestkorrels van wol. Dit is een alternatief voor kunstmest, bestemd voor het voeden van bomen, planten en moestuinen. Schapenwol is al eeuwenlang in gebruik voor het maken van kleding, dekens, tapijten en bekledingsstoffen voor meubels. Verrassend is dat de laatste jaren ook gekeken wordt naar gebruik van wol als bemester van tuingrond. De meeste wol wordt nu als afval gezien, maar het is heel best bruikbaar in de tuin en de planten groeien er graag op.

Hoe werkt dit?
Wol verbetert de structuur van grond en voedzame stoffen in de wol worden langzaam, in 6 maanden, afgegeven. De wolvezel houdt water kan vast en maakt de grond losser. En de schapen maken een wollen vacht vol mineralen en stoffen. Hier groeien planten uitstekend van.

Waarom is het circulair?
Gelders Wolpotgrond zet de wol die ‘overblijft’ na het schapen scheren om in voedsel en bodemverbeteraar voor de planten. De cirkel wordt rondgemaakt door dit regionaal te doen. Het probleem met de groeiende wolberg wordt opgelost met een korte keten en past uitstekend binnen de kringlooplandbouw als circulaire/duurzame mineralenvoeding en waterbuffer.

Schapenwol van 2e kwaliteit is van een afvalproduct een circulair product geworden. 1e keus kwaliteit vind een afzet naar dekbedden, isolatie, kleding en inrichting en de 2e keus zal worden verwerkt naar een mestkorrel. Op die manier hoeft er geen afval te worden aangeboden, is er minder kunstmest nodig (minder fossiel) en kan de kringloop regionaal worden gesloten: schapenhouder, schapenscheerder, wol verwerker, regiowinkel/handelaar/tuincentrum, bosbouw/tuinbouwsector/natuur. Van een kostenpost is het een opbrengst geworden en daarmee een sterke verbetering van de businesscase voor de schapenhouderij. Een duurzaam alternatief voor kunstmest en passend in een regionale kringlooplandbouw

Waar kan ik het vinden?
Op www.geldersewolpotgrond.nl en www.dirkjanvandalfsen.nl

Tags:

Lees meer op de website van Gelderse Wolpotgrond