Herenboeren Assen – Lidmaatschap

Herenboeren Assen

Wat is het?

Herenboeren is een natuur gedreven sociaal verbonden en economisch gedragen voedselsysteem. Een coöperatief, professioneel en gemengd bedrijf dat in beginsel voedsel voortbrengt en waar maximaal 500 monden aan deel kunnen nemen. Dat zijn ongeveer 200 gezinnen. Gezinnen die samen eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving. Samen creëren we daarmee een voedsellandschap en streven we naar een landbouw die zorgt draagt voor meer biodiversiteit, beter dierenwelzijn en een goede bodemkwaliteit. Er vindt ook samenwerking plaats met (lokale) overheden en universiteiten voor diverse onderzoeken. We doen het samen en zijn gelijkwaardige partners.

Hoe werkt dit?

Ieder gezin legt € 2.000,- in en eenpersoonshuishoudens € 1.000,-. Dit is het startkapitaal. Van dit geld is de boerderij opgezet en zijn er dieren, afrasteringen en fruitbomen gekocht. We ontvangen voor de oprichting én het in standhouden géén financiële middelen van derden. De deelnemende huishoudens dragen samen de lusten en de lasten. Er wordt 20 hectare grond gepacht van de gemeente Assen en er zijn twee boeren in dienst. De leden worden gedeeld eigenaar van de boerderij en hebben middels vergaderingen inspraak in het reilen en zeilen. De boeren zijn in loondienst van de coöperatie en de producten worden tegen kostprijs geproduceerd – énkel voor de leden. Er is geen winstoogmerk en omdat het aantal monden is aangepast aan de grootte van het bedrijf vindt er geen overproductie of overschotten plaats. Deelnemers halen eens per week een pakket op en betalen daar tussen de € 12,- en € 15,- voor. Vegetarische pakketten zijn goedkoper.

Waarom is het circulair?

Kringlooplandbouw. Herenboeren willen gezond en duurzaam voedsel. Daarom kiezen we ervoor geen chemische middelen en kunstmest te gebruiken. Dat lijkt sterk op de biologische landbouw, maar een Herenboerderij gaat nog een stap verder. Natuurinclusieve landbouw is een vorm van landbouw die op alle fronten rekening houdt met de natuur, door deze niet alleen optimaal te gebruiken, maar ook te sparen en te verzorgen. Uiteindelijk moet dat leiden tot een voedselproductie die het milieu minder belast en zorgt voor verbetering van biodiversiteit op het land. Vandaar ook het maximum aantal mensen/monden dat deel kan nemen. Omdat het voedsel lokaal wordt geteeld is de footprint kleiner. Eventuele resten, niet geschikt voor humane consumptie gaan naar de kippen en varkens.

Waar kan ik het vinden?

Inmiddels zijn er minstens achttien draaiende Herenboerderijen in Nederland en 30 initiatiefgroepen, zie www.herenboeren.nl. Herenboerderij Assen; Hof van Rhee is te vinden in Rhee. Interesse in deelname? Stuur dan een mail naar assen@herenboeren.nl of kijk hier. Of vind ons op Facebook, Instagram of LinkedIn.

Waar staat dit initiatief op de R-ladder?

  1. Refuse/Rethink/Reduce

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je ook herenboeren bij jou in de buurt?