Insert – Marktplaats bouwmaterialen

Insert – Marktplaats bouwmaterialen

Wat is het?
Stichting Insert is een non-profit organisatie met als doel te ondersteunen in de omslag naar een circulaire bouweconomie. Dit doen wij door het bieden van diverse diensten, waar partijen uit de bouwketen gebruik van kunnen maken. Met name gericht op een landelijke circulaire marktplaats voor bouwmaterialen.

Hoe werkt dit?
Insert biedt verschillende diensten om samen met de markt circulariteit in de bouwwereld naar een hoger niveau te brengen. Via de Insert Marktplaats geven de partijen zichtbaarheid aan hun circulaire ambitie. Verschillende logistieke opslaglocaties, zogenaamde HUB’s, bieden tijdelijke opslag aan circulaire materialen, wanneer het materiaal niet direct ingezet kan worden op een nieuwe locatie. En Insert faciliteert in materialen- en grondstoffeninventarisaties om de vrijkomende materialen inzichtelijk te maken. Het is daarnaast mogelijk ondersteuning te vragen bij een specifieke zoekopdracht en Insert ondersteunt bij advies op maat.

Waarom is het circulair?
Wanneer bijvoorbeeld een gebouw gesloopt wordt, komen er veel verschillende materialen en grondstoffen vrij. Door deze zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken, wordt minder gebruik gemaakt van primaire grondstoffen. Bovendien levert dit een substantiële vermindering van CO2 uitstoot op.

Omdat Insert een stichting zonder winstoogmerk is, kan iedereen aanhaken bij Insert. Op deze manier werken wij samen aan een circulaire bouweconomie.

Waar kan ik het vinden?
Meer informatie over de diensten van Insert, waaronder de Insert Marktplaats, vindt u op www.insert.nl.

 

 

Meer weten?