Logge Circulair – interieurs

Logge Circulair – interieurs

Wat is het?

Circulaire inrichtingen: grondstoffen, marktverkenning en levensduur.

Hoe werkt dit?

Logge Circulair realiseert turn-key circulaire inrichtingen, waarbij de gebruikte materialen terug moeten kunnen naar hun originele grondstoffen staat en geschikt moeten zijn voor recycling. Dit werkt volgens een drietrapsraket; eerst kijken naar welke grondstoffen de opdrachtgever in huis heeft en die geschikt zijn voor reparatie en refurbishment. Vervolgens wordt in de markt gezocht naar bestaande producten om levensduurverlenging op toe te passen. Als daarna nog niet wordt voldaan aan de  behoefte van de opdrachtgever, worden circulaire producten toegevoegd.

Wat biedt Logge aan?

  • Circulair interieur
  • Sale and Buyback: circulair interieur met terugkoopgarantie.
  • Product as a Service: betalen voor gebruik van een circulair interieur (in ontwikkeling).
  • Materialenpaspoort: overzicht van alle grondstoffen die in de producten zitten.
  • Eerlijke beprijzingen met doorrekening van milieu-effecten in de keten (in ontwikkeling).

Circulair bouwen betekent een constante wisselwerking tussen opdrachtgever en leverancier. Veel praten en overleg over materiaal en over businessmodellen die een circulaire economie stimuleren.  Deze manier van bouwen is nog volop in transitie.

Waarom is het circulair?

  • Gebruik van veel biobased materialen, producten zijn recyclebaar.
  • Door het toepassen van een materialenpaspoort weet Logge precies welke grondstoffen in de producten zitten
  • Producten keren aan het eind van de gebruiksduur terug naar de leverancier
  • Uitgangspunt is een open, transparante, op vertrouwen gebaseerde werkwijze

Waar kan ik het vinden?

www.logge.nl

Nog niet uitgekeken? Klik hiernaast om terug te keren naar de circulaire producten