Mandel Circular Buildings – Bouwkundig en installatietechnisch advies

Mandel Circular Buildings – Bouwkundig en installatietechnisch advies

Wat is het?

Mandel Circular Buildings is een bouwkundig en installatietechnisch adviesbureau toegespitst op circulariteit in de bouw. Mandel Circular Buildings levert een maatwerkoplossing voor verschillende vastgoedvraagstukken door de inzet van onze tools en diensten. Hierbij is het uitgangspunt om voor elk gebouwdeel een passende circulaire benadering te hanteren die binnen de businesscase past.

Hoe werkt dit?

We brengen de circulariteitspotentie voor uw project in kaart. In de eerste plaats gestuurd door het minimaliseren van de milieu-impact, functioneel waardebehoud en het beschermen van grondstofvoorraden begeeft Mandel Circular Buildings zich in haar werkplaats voor het smeden van een circulair ontwerp, en het aansturen op het behalen van circulariteitsdoelstellingen. Diensten van Mandel:

  • MPG-optimalisatiestudies uitvoeren
  • Faciliteren CO2-benchmarking
  • Advisering over technisch gelijkwaardige circulaire bouwproducten
  • Registreren circulariteitsprestaties
  • Herbruikbaarheid en restwaarde van materialen in kaart brengen middels een materialenpaspoort of Materialen Survey.

Waarom is het circulair?

Circulair bouwen en multicyclisch denken- op zowel materiaalniveau als gebouwfunctie- zorgt dat er naast grondstoffen en materialen, waarde wordt gecirculeerd op zowel financieel, ecologisch als organisatorisch vlak. Door zorgvuldig na te denken over gebouw- en materiaalcycli, stimuleert ons werk een regeneratieve en restoratieve bebouwde omgeving.

Waar kan ik het vinden?

https://www.mandel.nl
https://www.humblebuildings.com/
En via deze flyer

 

 

Nog niet uitgekeken? Klik hiernaast om terug te keren naar de circulaire producten