Revoort – Slopen en saneren

Revoort – Slopen en saneren

Wat is het?

Revoort is al ruim 25 jaar actief in slopen en saneren. Het bedrijf ontmantelt complete gebouwen, sloopt gebouwdelen, demonteert installaties en saneert gevaarlijke stoffen zoals asbest, chroom-6 of andere voor mens en milieu schadelijke elementen.

“Als we naar een duurzamere toekomst willen, zullen we gewoon moeten beginnen”, aldus Germen Hooiveld (bedrijfsleider Revoort). In de strijd tegen klimaatverandering en de uitputting van de aarde, wil Revoort in 2030 volledig circulair zijn. Om dat te bereiken wil men nu al starten door kennis en praktijkervaring op te bouwen. Maar ook constructieve plannen en samenwerkingen opstarten voor de toekomst. Onze overheid streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Dat lijkt nog ver weg, maar de urgentie is groot. Revoort wil bijdragen aan de versnelling van de transitie en vooral regionaal het verschil maken.

Hoe werkt dit?

“In een circulaire (bouw)economie gebruiken we producten steeds langer en grondstoffen steeds opnieuw. Als sloopbedrijf dragen we bij aan het vinden van oplossingen voor een hele belangrijke grondstofstroom namelijk: bouwmaterialen”, zet Hooiveld uiteen. “Met onze gedegen kennis van toegepaste grondstoffen en  bouwmaterialen en de mogelijkheden voor hergebruik willen we ontwerpers, bouwers en vastgoedbeheerders graag helpen.”

Er ligt een enorme opgave voor Nederland qua nieuwbouw en renovatie/verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Lijken deze ambities onhaalbaar?

Hooiveld stelt gerust: “Circulaire maatregelen hoeven lang niet altijd complex of duur te zijn. Door nieuwe partnerschappen aan te gaan en samen op te trekken, eigenlijk te pionieren, kunnen met kleine stappen en beperkte investeringen al belangrijke milieuwinsten worden behaald. Ook kan een ander perspectief helpen om duurzame of circulaire oplossingen niet als kostenpost te zien op de korte termijn, maar als investering op de lange termijn.”

Waarom is het circulair?

“De sloopbranche is van oudsher ingericht op hergebruik van grondstoffen, verteld Hooiveld. “In de jaren ’50 betaalden sloopbedrijven zelfs voor een gebouw dat gesloopt moest worden. Het verdienmodel was gebaseerd op grondstoffenhandel. Maar door het goedkoper worden van grondstoffen werd de handel steeds minder interessant. Slopen werd een lineair proces. Maar nu worden we dus eigenlijk weer de sloper van vroeger!” Iedereen is overtuigd van de noodzaak van een circulaire economie.

Zoals gezegd staat de bouw- en onderhoudsbranche voor een flinke uitdaging. Om bestaande woningen en gebouwen zo efficiënt mogelijk te ontmantelen en bouwmaterialen te gebruiken als bronnen voor hergebruik spreekt Revoort daarom niet langer van slopen maar van ‘oogsten’. Bij het demonteren en slopen van woningen en gebouwen wordt 98% van de materialen gescheiden bij de bron en vervolgens kan het worden verwerkt en/of hergebruikt. Daarmee is Revoort nu al nagenoeg circulair.

Waar kan ik het vinden?
Meer informatie kun je vinden op de website: www.revoort.nl of volg de socials!

Meer weten over dit product of bestellen?