Sloopcheck – Circulaire potentieanalyse

Sloopcheck brengt circulaire potentie in kaart

Wat is het?

Sloopcheck maakt circulaire potentie zichtbaar bij sloop en bij nieuwbouw. Bij bouwteams en tenders haakt Sloopcheck aan om zichtbaar te maken wat de herbruikbaarheid en restwaarde van een ontwerp is en hoe deze verbeterd kan worden. Bij deze analyse wordt nauw samengewerkt met experts uit de sloopwereld. Voor vastgoedbeheerders brengt Sloopcheck in kaart welke materiaalstromen het portfolio binnenkomen en verlaten en hoe hier slimmer mee om gegaan kan worden. Voor slopers draagt Sloopcheck bij door circulaire ambities te communiceren met (potentiële) opdrachtgevers.

Hoe werkt dit?
Als Sloopcheck de herbruikbaarheid en de restwaarde van een ontwerp in kaart brengt, gaat dat via een uniek proces. Eerst worden de belangrijke bouwproducten uit het ontwerp in kaart gebracht en inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van een wetenschappelijk raamwerk wordt bij circulaire slopers informatie over de herbruikbaarheid van de verschillende productstromen opgehaald en verwerkt in een rekenmodel. De uitkomsten worden visueel weergegeven en in een interactieve sessie met het bouwteam wordt nagedacht over circulaire verbeteringen.

Waarom is het Circulair?
De methode van Sloopcheck levert gebouwen op die echt herbruikbaar zijn. Dit zorgt ervoor dat bouwproducten hergebruikt worden in plaats van dat ze worden weggegooid.

Waar kan ik het vinden?
www.sloopcheck.nl
hermen@sloopcheck.nl

tel. 0637401547

Bij welke strategie op de R-ladder past het?

  1. Refuse/Rethink
  2. Reduce
  3. Reuse
  4. Repair/Remanufacture
  5. Recycle
  6. Recover
Tags: