Waardewenders – Bermgraspapier

Waardewenders – Bermgraspapier

Wat is het?
Waardewenders is een bedrijf dat wil bijdragen aan de thema’s duurzaamheid, circulaire economie en het bevorderen van de biodiversiteit in Nederland. Dit is heel concreet en tastbaar gemaakt door een eigen papiersoort te ontwikkelen waar een transparante productieketen centraal staat. Waardewenders verwerkt bermgras uit ecologisch beheerde bermen tot grondstof voor papier. Het bermgras wordt expliciet uit ecologisch beheerde bermen gehaald om indirect bij te dragen aan de bevordering van de biodiversiteit. Het maaibeleid, de diversiteit van het bermgewas en de bloeiperiode worden gehanteerd aan de hand van de richtlijnen die vastgelegd zijn door met name de Vlinderstichting en het Bijenlandschap om hiermee zoveel mogelijk bij te dragen aan de biodiversiteit. Daarnaast wordt het bermgras niet gecomposteerd waardoor het zijn CO2 vasthoudt. Hierdoor wordt er dubbele waarde gecreëerd. Waardewenders verwerken het bermgras tot grondstof voor papier en levert hierop druk/ printwerk.

Het bermgras wordt bij de papierfabriek geleverd die het bij de pulp voegt om er papier met bermgras van te maken. De papierfabriek staat in Nederland (Schut papier). Van het gemaaide bermgras tot het realiseren van voorBIJ©-papier is een gemiddelde transportketen van 83 kilometer. VoorBIJ©-papier wordt niet gebleekt omdat dit een zeer chemisch proces is wat niet bijdraagt aan het bevorderen van het milieu. Doordat het papier niet gebleekt wordt heeft het een natuurlijke uitstraling en is de bermgrasvezel zichtbaar. Het papier is gecertificeerd door Royal Haskoning/ DHV in opdracht van NL Greenlabel en voorzien van een A-duurzaamheidspaspoort. Daarnaast is het ook FSC-gecertificeerd. Zo beheert waardewenders een transparante keten van bermgras tot eindproduct en kunnen zij verantwoorden waar alles vandaan komt en waar het gemaakt wordt.

Hoe werkt dit?

In samenwerking met productiepartners levert waardewenders druk/ printwerk op voorBIJ©-papier. Dit kan van visitekaartjes, labels, ansichtkaarten tot boeken, presentatiemappen, catalogussen, etc. Omdat het papier voor veel mogelijkheden en technieken geschikt is, is het goed om naar de mogelijkheden te vragen. Het papier is ook geschikt voor briefpapier en waardewenders levert ook enveloppen van voorBIJ©-papier.

Waarom is het circulair?
Bermgras krijgt een nieuwe waarde/herbestemming. Daarnaast is het grootste aandeel van het papier gerecycled papier. Het papier kan na gebruik gerecycled worden.

Waar kan ik het vinden?

Via de website www.waardewenders.nl kan je bestellingen doen voor druk/printwerk. Daarnaast vind je onder het kopje ‘papier’ met welke productiepartnets waardewenders samenwerkt. Mocht je bij ons willen kijken dan kan je contact met ons opnemen via de website.

 

Tags:

Meer weten over dit product of bestellen?