Herenboer worden

Herenboer worden

Herenboeren is een groeiende burgerbeweging die aantoont dat de productie van ons dagelijks voedsel anders, beter en bovenal duurzamer kan. Samen met 200 andere gezinnen ben jij zelf mede-eigenaar en Herenboer van het bedrijf. Wat er precies verbouwd wordt, bepaal je samen.

De Herenboerderij zelf wordt dagelijks gerund door een boer. De boer werkt voor de leden van de coöperatie, voor jou dus, en wordt ook door hen betaald. Hij of zij is deskundig, een vakman of -vrouw dus, maar niet de ondernemer in de klassieke zin van het woord. Feitelijk verzorgt hij of zij de hele teelt, van begin tot eind.

Wat is een Herenboerderij

Een Herenboerderij is een duurzaam opererend, kleinschalig coöperatief gemengd bedrijf. Het is ongeveer 20 hectare groot en brengt in beginsel voedsel voort. De ligging van de boerderij bepaalt wat er aan verschillende teelten mogelijk is. Op kleigronden groeien nou eenmaal andere gewassen dan op zand of veen. Verder is een duurzame benadering van de bodem altijd het uitgangspunt. Dat betekent onder meer dat de opeenvolgende teelten de bodem beter moeten achterlaten, dan dat ze hem aantroffen.

 

Waarom is een Herenboerderij circulair of duurzaam?

Kringlooplandbouw. Herenboeren willen gezond en duurzaam voedsel. Daarom kiezen we ervoor geen chemische middelen en kunstmest te gebruiken. Dat lijkt sterk op de biologische landbouw, maar een Herenboerderij gaat nog een stap verder. Natuurinclusieve landbouw is een vorm van landbouw die op alle fronten rekening houdt met de natuur, door deze niet alleen optimaal te gebruiken, maar ook te sparen en te verzorgen. Uiteindelijk moet dat leiden tot een landbouw die het milieu minder belast en zorgt voor verbetering van biodiversiteit op het land. Vandaar ook het maximum aantal mensen/monden dat deel kan nemen. Daarnaast ontwikkelt iedere Herenboerderij een uitgekiend teeltplan.

Wat kost het?

Deelname kost éénmalig €2000,- per huishouden of €1000,- voor eenpersoons huishoudens. Van dit geld wordt de gehele boerderij opgezet en worden o.a fruitbomen, dieren en afrastering aangeschaft. Daarna betaal je maandelijks per persoon ongeveer €45,- incl. eieren en vlees. Voor vegetariërs is het maandbedrag ongeveer €30,-. Van dit bedrag wordt de boer betaald en andere lopende kosten. Een Herenboerderij draait zonder subsidies of geld van derden en er is geen winstoogmerk.

Hoe kan je meedoen?

Je kan aansluiten bij een bestaande Herenboerderij bij jou in de buurt, of zelf een Herenboerderij starten. Op dit kaartje kun je zien welke initiatieven er al zijn. Zelf beginnen? Neem dan contact op met de landelijke koepelorganisatie.

Benieuwd welke Herenboeren er al in jouw omgeving actief zijn?