Scheid je afval

Scheid je afval

Heb je er wel eens bij stilgestaan dat al jouw afval weer een grondstof zou kunnen zijn voor nieuwe producten? Hoe minder je die grondstoffen vermengt met ander spul, hoe meer waarde ze behouden! Het is dus zinvol om je afval te scheiden. Milieu Centraal heeft een mooie landelijke website over afvalscheiding: zootjegeregeld.nl. Op doemeermetafval.nl vind je meer over afvalscheiding in de provincie Utrecht. Wil je nog een stap verder met je afval? Hier wat inspiratie!

Groenafval

Het beste is om ervoor te zorgen dat groente, fruit- en tuinresten geen afval worden. Voer het dus aan je kippen of wormen, of maak er zelf compost van. Als je dat niet kunt, dan gooi je het in de GFT-bak. Als jouw gemeente het GFT niet apart inzamelt, kijk dan eens in je buurt of er een stadstuin of ander inzamelpunt voor groene resten te vinden is.

Meer informatie:

Papier

Papier heeft waarde en apart inzamelen doen we allemaal. Toch? Beter dan apart houden is om te zorgen dat je het niet binnen krijgt. Want voorkomen is altijd beter dan genezen. Zo stuurt de Belastingdienst steeds minder papieren post.

Laat je bank, verzekeringsmaatschappij, vereniging weten dat je geen informatie op papier wilt hebben, maar bijvoorbeeld alleen nog per e-mail. De meeste organisaties hebben die mogelijkheid. Maak daar gebruik van!

Plastic

De plastic soep komt door de enorme hoeveelheden plastic die we gebruiken. Één van de initiatieven die is gestart is een lobby voor een uitbreiding van het stategieldsysteem naar kleine flesjes (en blikjes, want anders stappen producenten massaal daar naar over). Als inwoner kun je twee belangrijke bijdragen leveren. Allereerst natuurlijk zo min mogelijk plastic gebruiken, en als je het gebruikt, probeer het dan opnieuw te gebruiken! Daarnaast kun je netjes je plastic recyclen. Let wel op! Wat er precies in de plasticcontainer mag, verschilt per gemeente. Soms is dat alléén plastic, soms plastic, blikjes en drankkarton en soms plastic, metalen en drankkarton. Kijk goed op de website van jouw gemeente hoe het bij jou in de buurt geregeld is!

Sommige producten zijn al ontworpen om geen, of zo weinig mogelijk, afval te produceren.