Ondersteuning Stadshoutinitiatieven

Ondersteuning stadshoutinitiatieven – een lokaal verhaal

Stadshoutorganisaties maken mooie producten van de bomen die in de stad gekapt worden. Een mooi en circulair doel dus, en helaas niet altijd even eenvoudig. Daarom ondersteunen de natuur en milieufederaties de stadshoutorganisaties bij de groei, de samenwerking en het werven van bekendheid.

Waar zitten deze organisaties?

De meeste stadshoutorganisaties zitten in de grotere gemeentes van Nederland, daar is de businesscase namelijk iets makkelijker, want er komt meer hout vrij in een grote stad. Toch zijn er zeker uitzonderingen, zoals Lokaal Hout, in Leersum en Bollenstreekhout, een coöperatie tussen verschillende organisaties en gemeentes in de bollenstreek.

Samenwerking met de gemeente

Stadshoutorganisaties zijn vaak afhankelijk van de gemeente(s) waar ze mee samenwerken. Ten eerste voor de toelevering van het hout. Soms ook voor het verkrijgen van een geschikte locatie binnen de gemeentegrenzen. Ten slotte natuurlijk ook als afnemer van de mooie producten die ze maken. De Natuur en Milieufederaties hebben veel contacten bij de gemeentes in Nederland. Wij ondersteunen daarom bij het goed onderhouden en gebruiken van de contacten bij de gemeentes.

Samenwerking

Omdat er meerdere stadshoutinitiatieven zijn in Nederland die min of meer vergelijkbaar werk doen, hebben de Natuur en Milieufederaties ook de taak opgepakt om te zorgen dat er samenwerking en kennisuitwisseling ontstaat tussen stadshoutinitiatieven. Daar kunnen natuurlijk ook startende initiatieven van profiteren.

Beschrijving resultaten

Zoals hierboven benoemd zijn er een paar belangrijke resultaten opgeleverd in dit project:

  • Met de kick-off op 16 april 2019 op bezoek bij Nederlands Hout in Haarlem, zijn de stadshoutinitiatieven met elkaar in contact gebracht. Lees hier meer over de bijeenkomst.
  • Er is een goed overzicht van welke stadshoutorganisaties er zijn, en wat ze doen. We voerden een peiling uit waarvan je het resultaat hier kunt bekijken.
  • Een aantal stadshoutorganisaties zijn ondersteund bij specifieke zaken, zoals de samenwerking met de gemeente of het aantrekken van financiering.

Na afronding van het project maakten we onderstaande flyer, met daarin onze belangrijkste bevindingen:

Peiling stadshoutorganisaties eindrapport